Carrièreswitch

Er zijn veel redenen waarom werknemers zich moeten heroriënteren op de arbeidsmarkt. Wat de reden ook is, Q-Interim biedt met zijn netwerk, kennis en ervaring uitkomst, in de vorm van de diensten outplacement, re-integratie (spoor twee) en loopbaanadvies. Services voor werkgever én werknemer.

Outplacement
Een functie binnen uw organisatie die ophoudt te bestaan. Geen doorstroommogelijkheden. Een fusie of reorganisatie die op komst is. Het niet naar behoren functioneren van uw werknemer. In al deze en andere gevallen biedt Outplacement van Q-Interim uitkomst.

Met advies, coaching en begeleiding op maat ondersteunt Q-Interim uw organisatie en de werknemer die op zoek moet naar een nieuwe werkplek bij een andere werkgever. Via onze succesvolle outplacementtrajecten vindt het merendeel van de kandidaten binnen korte tijd een passende baan.

Re-integratie tweede spoor
Als uw werknemer bijna één jaar in de Ziektewet verkeert en er binnen uw bedrijf geen mogelijkheid is tot ander werk, bent u verplicht buiten uw organisatie op zoek te gaan naar een passende baan. Ook de werknemer zelf dient hierin een actieve rol te spelen.

Spoor 2-trajecten
Q-Interim adviseert en begeleidt werkgever en werknemer bij deze zogenaamde spoor 2-trajecten. Onze re-integratietrajecten zijn voor u zeer interessant, omdat wij kunnen terugvallen op een enorm netwerk aan bedrijven. Wij bieden uw werknemer optimale kansen op een passende baan bij een andere werkgever.

Loopbaanadvies en –begeleiding
Deze service is er voor werkgevers die advies willen over de loopbaan van hun werknemer. ‘Heb ik mijn werknemer nog wel genoeg te bieden?’ ‘Is er voorlopig nog wel voldoende werk?’ Q-Interim kan u met zijn expertise en netwerk de juiste (tijdelijke) begeleiding bieden in dit vraagstuk. Uw medewerker blijft zo behouden voor uw organisatie, maar gaat (indien gewenst) tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag. Waar en hoe lang dat is, wordt uiteraard vooraf met u besproken. Zo’n traject gaat natuurlijk pas na uw goedkeuring van start.