Q-Interim overlay

Carrièreswitch

Er zijn tal van redenen waarom werknemers zich heroriënteren op de arbeidsmarkt. Wat de reden ook mag zijn, Q-Interim biedt met haar netwerk, kennis en ervaring uitkomst in de vorm van de diensten Outplacement, Re-integratie en Loopbaanadvies. Wij bieden deze services voor zowel werkgever als werknemer.

Outplacement

Een functie binnen uw organisatie die ophoudt te bestaan. Een op handen zijnde fusie of reorganisatie. Geen doorstroommogelijkheden. Een werknemer die niet naar behoren functioneert. In deze en andere gevallen kan Outplacement van Q-Interim uitkomst bieden.

Met advies, coaching en begeleiding op maat ondersteunt Q-Interim zowel uw organisatie als de werknemer die op zoek moet naar een andere werkgever. Via onze succesvolle outplacementtrajecten vindt het merendeel van de kandidaten binnen korte tijd een passende baan.

Met advies, coaching en begeleiding op maat ondersteunt Q-Interim zowel uw organisatie als de werknemer die op zoek moet naar een andere werkgever. Via onze succesvolle outplacementtrajecten vindt het merendeel van de kandidaten binnen korte tijd een passende baan.

Re-integratie

Als uw werknemer bijna één jaar in de Ziektewet verkeert en er binnen uw bedrijf geen mogelijkheid is tot ander werk, bent u verplicht om buiten uw organisatie op zoek te gaan naar een passende baan. Ook de werknemer zelf dient hierin een actieve rol te spelen.

Q-Interim adviseert en begeleidt in dit soort gevallen zowel de werkgever als de werknemer. Onze re-integratietrajecten zijn voor werkgevers interessant, omdat wij kunnen terugvallen op een enorm netwerk aan bedrijven. Wij bieden uw werknemer optimale kansen op een passende baan bij een andere werkgever.

Loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Deze service is er voor werkgevers die advies willen over de loopbaan van hun werknemer. ‘Heb ik mijn werknemer wel genoeg te bieden?’ ‘Is er voorlopig nog voldoende werk?’ Q-Interim kan u alle hulp en begeleiding bieden bij dit soort vragen. Uw medewerker blijft zo behouden voor uw organisatie, maar gaat (indien gewenst) tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag. Waar precies en voor hoe lang, wordt uiteraard vooraf met u besproken. Zo’n traject gaat pas van start nadat u het heeft goedgekeurd.