Q-Interim overlay

Carrièreswitch

Er zijn veel redenen waarom werknemers zich heroriënteren op de arbeidsmarkt. Wat de reden voor de carrièreswitch ook is, Q-Interim biedt met haar netwerk, kennis en ervaring uitkomst. Met diensten in de vorm van outplacement, re-integratie en loopbaanadvies zijn wij er voor werkgever èn werknemer.

Outplacement

Outplacement van Q-Interim kan een uitkomst bieden in onder meer de volgende gevallen:

  • Een functie houdt op te bestaan
  • Een op handen zijnde fusie of reorganisatie
  • Gebrek aan doorstroommogelijkheden
  • Werknemer die niet naar behoren functioneert

Met advies, coaching en begeleiding op maat ondersteunt Q-Interim zowel de organisatie als de werknemer die op zoek moet naar een andere werkgever. Via onze succesvolle outplacementtrajecten vindt het merendeel van de kandidaten binnen korte tijd een passende baan.

Re-integratie

Wanneer een werknemer bijna één jaar in de Ziektewet verkeert en er binnen het bedrijf geen mogelijkheid is tot ander werk, is de werkgever verplicht om buiten de organisatie op zoek te gaan naar een passende baan. Ook de werknemer zelf dient hierin een actieve rol te spelen.

Q-Interim adviseert en begeleidt in dit soort gevallen zowel de werkgever als de werknemer. Onze re-integratietrajecten zijn voor werkgevers interessant omdat wij kunnen terugvallen op een enorm netwerk aan bedrijven. Wij bieden de werknemer optimale kansen op een passende baan bij een andere werkgever.

Loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Q-Interim biedt loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding als service voor werkgevers die advies willen over de loopbaan van hun werknemer. ‘Heb ik mijn werknemer wel genoeg te bieden?’ ‘Is er voorlopig nog voldoende werk?’ Q-Interim biedt haar opdrachtgevers hulp en begeleiding bij dit soort vragen. De medewerker blijft zo behouden voor de organisatie, maar gaat (indien gewenst) tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag. Waar precies en voor hoe lang, wordt uiteraard vooraf besproken. Een dergelijk traject gaat pas na goedkeuring van start.